skip to Main Content
Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger kontakt@uisi.no
Screenshot 2020-09-01 at 3.03.18 PM

UiSi Amerikansk fotball

UiSI Amerikansk Fotball er et voksende lag og vi er fortsatt på utkikk etter flere nye spillere. Vi spiller både «Flag Football» og «tackle football» og alle spillere uansett kjønn, alder, og/eller erfaring er velkomne. Vi er en sosial gjeng som også prøver å finne på ulike ting utenom treninger også. «Flag Football» pleier å delta på den «Homecoming Game» mot American College of Norway i Moss hver høst og har satt oss som mål å sette lagene i StudentLeker i Vår. Vanlig treningsklær og gode sko (joggesko, fotballsko) anbefales.
Hva er Flag Football?
Det er et spill uten kontakt som alle kan spille. Det modellerer amerikansk fotball, med kast, mottak av og løp med en oval ball, ned en bane og inn i en scorings-sone, Endzone. «Flag» kommer av at vi stanser ballbærer ved å nappe ut (og slippe til bakken) en av to «remser» eller «flag» som henger i beltet til alle spillere. Man «takler» altså en ballbærer ved å nappe ut «flagget.»
Hvordan fungerer spillet:
Angreps laget starter med sin egen Endzone i ryggen på sin egen 5 yds «linje» (LOS). Herfra har de 4 forsøk på å bevege ballen til over midtlinjen. Et forsøk er over hvis ballen treffer bakken, ballen treffer utebane, forsvaret får besittelse, eller et flagg er fjernet. Hvis de bevegen ballen over midtlinjen innenfor 4 forsøk, får de 4 nye forsøk. Deres Målen: bevegen ballen direkte inn i Forsvarslaget sin Endzone, til en Touchdown. Hvert forsøk kan kun inneholde en forover pasning.

UiSi American Football fields various teams which are all looking for new players, respectively. We offer both «Flag Football» as well as a Tackle/Gridiron option. New players can join either regardless of gender, age, or experience/ability. Our top priority is to be a social enterprise where people can engage with a new and fun sport while making friends both on and off the field. Every Fall, the Flag Football teams will participate in the Homecoming Game against the American College of Norway at their campus in Moss. Our goal is to also participate in the Student Games every Spring (both in «Tackle/Gridiron» and «Flag Football» codes). When coming to training, all you need are athletic clothing and proper footwear (running shoes, cleats, etc.).
What is Flag Football?
It is a game without contact which is easy to learn. It’s modeled after American football in that there is throwing, catching, and running with the football, on a field with scoring zones (called «end zones») on either end. To organize the play, all players wear a belt that has three flags (hence the name of the game) which can be removed with a forceful grab (and is then dropped to the ground). One «tackles» a ball carrier by snatching out the «flag.»
How does game play work?
The offense starts in front of its own end zone. From here, they have 4 attempts to advance the ball across the midfield. An attempt is over if the ball hits the ground, the ball leaves the field of play, the defense gains possession, or a flag has been removed. If the offense advances beyond midfield within their allotted attempts, they get 4 new attempts. Ultimately, the goal is to advance the ball into the Defense Team’s Endzone, for a Touchdown. Each attempt can only contain one forward pass.

KONTAKTINFO:

Leder: Anthony Durham
E-post: am.fotball@uisi.no

TRENINGSTIDER:

Gosen skole (motsatt for kiwi)
Høst-semester: torsdager fra 1730- 1900

Back To Top
Search