skip to Main Content
Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger kontakt@uisi.no
Ekstraordinært Årsmøte I UiSI 2022

Ekstraordinært Årsmøte i UiSI 2022

Som vedtatt under årsmøte 22. Februar, er vi nødt til å ha et ekstraordinært årsmøte. For å få godkjent revidert regnskap, velge et fult kontrollutvalg og velge en ny valgkomite. Dette møte er satt til 8. Juni kl 18.
Vi håper at så mange som mulig har muligheten til å delta! Frist for innsendelse av saker er: 1. Juni

As decided during the annual meeting on February 22, we have to have an extraordinary annual meeting. To get the audited accounts approved, select a full control committee and elect a new election committee. This meeting is set for June 8 at 6 p.m.
We hope that as many as possible have the opportunity to participate! Deadline for new cases for the meeting is the 1. of June.

Link til dokumenter for møtet/Documents to the meeting
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1uGUADIcclCOKxObQtrfGfUG5rLz67B_y

Back To Top
Search