skip to Main Content
Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger kontakt@uisi.no
Invitasjon Til årsmøte 2. Mars / Invitation To Annual Meeting 2. March

Invitasjon til årsmøte 2. mars / Invitation to annual meeting 2. march

Er du interessert i å være med i beslutningen om hvordan UiSI skal fungere det kommende året? På årsmøtet avgjøres alt fra det nye Hovedstyret til UiSI-budsjettet og andre relevante saker. Dette er altså årets viktigste møte, et som du ikke bør gå glipp av! Alle er velkomne, men hvis du ønsker å være med å bruke stemmen din på de valg som blir tatt, så må du være medlem av UiSI.😊 Vi har satt dato til tirsdag 2. mars, det vil være på Universitet i Stavanger. Vi gleder oss masse til dere kommer 🧡

Har du søker du ønsker å ta opp på årsmøtet, må dette sendes inn til leder@uisi.no innen 16. februar.

Sakspapirer til Årsmøtet er tilgjengelig her

//ENGLISH//

Are you interested in participating in the decision on how UiSI will work in the coming year? At the annual meeting, everything is decided from the new Executive Board to the UiSI budget and other relevant issues. This is the most important meeting of the year, one that you should not miss! Everyone is welcome, but if you want to use your voice on the choices that are made, then you must be a member of UiSI.😊 We have set the date for the meeting to 2nd of march, but we will on a later date inform you on time and place. We are hoping for a physical annual meeting, but we might have to have it digitally unfortunately. But we will inform you on this later🧡

If you have cases you want to raise at the annual meeting, must this be sent to leder@uisi.no by 16th of February.

Back To Top
Search