skip to Main Content
Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger leder@uisi.no

Norges studentidrettsforbund har en rekke støtteordninger som er relevante for oss som idrettslag. Dersom gruppene er interessert i å ha slike kurs håper styret at man spør andre grupper om de har interesse av å delta på disse, dersom det er relevant. Sekretær og nestleder i hovedstyret er kontaktpersoner i så tilfelle. 

 Her kan ting vi kan søke om støtte til:

  • Førstehjelpskurs
  • Trenerkurs
  • Dommerkurs
  • Lederkurs
  • Styrekurs
  • Mye mer

Her er link til oppstartsmidler

Her er link til utviklingsmidler

Vi kan også søke til andre formål. Hvis det er spørsmål knyttet til støtteordningene, ta kontakt med noen i hovedstyret, eller NSI. Trykk på bildet under for å komme til siden med støtteordninger.

Back To Top
Search