skip to Main Content
Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger kontakt@uisi.no

aktivCampus

Stavanger

Hei! Veldig hyggelig at du er interessert i å bli en del av vår organisasjon! aktivCampus er et prosjekt som har til hensikt å skape enda mer aktivitet både på og utenfor campus for dagens studenter, samt styrke studentidrettslagenes rolle som sosial arena i studietiden.

Vi ønsker å sette i gang arbeidet rundt aktivCampus ved å avholde aktivUka 2022. Arrangementet vil bli avholdt 22. august – 28. august i uke 34, hvor aktivUka blir som «den andre fadderuka» preget av glede, samhold og vennskap gjennom fysisk aktivitet i regi av den frivillige studentidretten, med et spesielt mål om å gi alle studenter en mer aktiv studiestart.

Hovedstyret består av leder, nestleder, arrangementleder, logistikkleder og markedsføringsleder med tilhørende undergrupper – det er her vi ønsker akkurat deg.

Til informasjon: Det vil under alle ansvarsområdene bli etablert komiteer som skal bistå ansvarlig i arbeidet og få tildelt egne arbeidsoppgaver. Du kan velge å søke enten om å bli ansvarlig for et av områdene nevnt under, eller søke deg inn i en gitt komité.

Vårt hovedstyret har per nå fylt 3 plasser; leder, nestleder og arrangement! Men vi trenger mange flere med på laget vårt:)

Du kan søke ved å sende en mail til hit eller dit eller fylle ut denne linken https://forms.gle/aJH45FY9NSPtEMdM9

STILLINGSBESKRIVELSER Hovedstyret:

LOGISTIKKLEDER

Logistikklederens hovedoppgaver består i å kontakte og inngå avtaler med driftseiere(bydeler/kommune) av idrettsanlegg/områder som er ønskelig å gjennomføre de ulike aktivitetene på̊. I samråd med arrangementleder skal logistikkleder sørge for at man har disponible anlegg/områder til utførelsen av aktivitetene, samt nødvendige ressurser/utstyr.

Rekruttering av frivillige og identifisere behov for frivillige er også en av logistikklederens hovedoppgaver.

ØKONOMI- OG MARKEDSFØRINGSLEDER

Økonomi- og markedsføringsleder har ansvar for den økonomiske biten av arrangementet gjennom å sette opp budsjett, gjennom å identifisere kostnader og inntekter, og sørge for et realistisk budsjett. I tillegg er man ansvarlig for å identifisere nødvendige og ønskelige sponsorer, samarbeidsavtaler og interessenter. Samarbeidspartnere og sponsorer som er av interesse skal godkjennes av NSI, og stå for det samme verdigrunnlaget aktivCampus står for og ønsker å skape.

Som en del av markedsføringen består også oppgavene i å lage en plan for markedsføringen av arrangementet i henhold til nasjonal strategi, samt en kommunikasjonsplan som inneholder hva som skal ut på hvilke kommunikasjonsplattformer til hvilken tid.

Stillingen innebærer også å utarbeide og spre informasjon om arrangementet til potensielle deltakere i samråd med leder og nestleder.

OM HOVEDSTYRET/KONKRETE OPPGAVER

  • Ansvar for at planlagte aktiviteter og tiltak blir gjennomført under aktivUka
  • Følge opp arbeidet i de lokale undergruppene/utvalgene
  • Spesielt ansvarlig for å ivareta et godt samarbeid med SiS på vegne av studentidrettslaget (UiSI)
  • Ivareta et helhetsperspektiv i arbeidet
  • Inngå samarbeid med andre organisasjoner/aktører på vegne av fellesskapet
  • Få behandlet styrevedtak i de respektive studentidrettslagene for å sikre god forankring
  • Signere samarbeidskontrakt
  • Bygge opp hjemmeside og kommunikasjonskanaler
  • Opprette kontakt og inngå eventuelle avtaler med eksterne organisasjoner og aktører
  • Bistå med evaluering i etterkant av aktivUka 2022

UNDER ARRANGEMENTSKOMITÉ

Arrangementskomiteen vil bli ledet av arrangementleder i Hovedstyret. Arrangement- og aktivitetsansvarlig vil bli «underordnet» arrangementleder, men ha videre ansvar for sine frivillige i hver sin interne komité.

Arrangementansvarlig + komité: Har hovedansvar for planlegging, strukturering og koordinering av aktivUka 2022. Hovedoppgavene består i å lage en plan for uka, herunder tidsplan og overordnet plan som skal beskrive hvordan alt skal utspille seg hvor og når. Ansvarlig for arrangement vil ha et tett samarbeid med aktivitetsansvarlig vedrørende koordinering av aktiviteter og tid.

Aktivitetsansvarlig + komité: Har hovedansvar for de ulike aktivitetene som skal gjennomføres under aktivUka, herunder planlegge og fastsette aktiviteter og utarbeide evt. turneringsplaner/spilleoppsett. Aktivitetsansvarlig vil ha et tett samarbeid med logistikk- komiteen vedrørende koordinering av aktivitet, aktivitetssted/arena/anlegg og evt. utstyr.

Idrettsansvarlig: Har hovedansvar for å rekruttere og kontakte studentidrettslag som skal fungere som ansvarlige for planlegging/gjennomføring av aktivitetene, samt følge de opp.

UNDER LOGISTIKK-KOMITÉ

Logistikk-komiteen vil bli ledet av logistikkleder i Hovedstyret. Logistikk- og frivilligansvarlig vil bli «underordnet» logistikkleder, men ha videre ansvar for sine frivillige i hver sin interne komité.

Logistikkansvarlig + komité: Har et overordnet ansvar for å legge en plan over ønskelige idrettsanlegg/arenaer/områder, samt etablere kontakt og inngå avtaler med aktuelle driftseiere (bydeler/kommune/private m.m.). Det skal utarbeides en overordnet plan i samråd med arrangementskomiteen over hvor, hvordan og når aktivitetene skal gjennomføres. Ansvarsoppgavene innebærer også å skaffe/leie/inngå avtaler evt. utstyr.

Frivilligansvarlig + komité: Har i første omgang ansvar for å utarbeide en rekrutteringsstrategi og rekruttere frivillige som det er behov for under arrangementet, samt koordinere, organisere (blant annet gjennom en frivilligportal), og utarbeide vaktplaner for de frivillige som skal bistå under arrangementet. Det vil også selvsagt være viktig å motivere og være en tilgjengelig kontaktperson for de frivillige.

UNDER MARKEDSFØRINGSKOMITÉ

Markedsføringskomiteen vil bli ledet av markedsføringsleder i Hovedstyret. Markeds- og informasjonsansvarlig vil bli «underordnet» markedsføringsleder, men ha videre ansvar for sine frivillige i hver sin interne komité.

Markedsansvarlig + komité: Skal identifisere og inngå avtaler med aktuelle og ønskelige samarbeidspartnere/sponsorer.

Informasjonsansvarlig + komité: Hovedoppgavene består i å utarbeide innhold og promotere aktivCampus og aktivUka 2022 til interessenter av arrangementet. Ansvaret innebærer også å styre og publisere på valgte kommunikasjonskanaler. Det skal også utarbeides en overordnet kommunikasjons- og markedsføringsplan som inneholder hva som skal ut på hvilke kommunikasjonsplattformer til hvilken tid.

Ønsker du å bli en del av aktivCampus Stavanger kan du sende en kort søknad til aktivcampus@uisi.no og leder@uisi.no  med informasjon om hvilken komité, hvilken rolle (ansvarlig/komitémedlem) og evt. relevant kompetanse. Eller fyll ut dette skjemaet: https://forms.gle/RJbcAQE8g2vHBqXJA

Vi håper vi hører fra akkurat deg!

Har du noen spørsmål utover det som star her? Ikke nøl med å kontakte oss her!

Back To Top
Search