skip to Main Content
Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger kontakt@uisi.no

ÅRSHJUL 2021

 

TID AKTIVITET FORKLARING
Januar 2021 Nyttårsball Vi ønsker å arrangere et nyttårsball for
medlemmene i UiSI
Februar 2021 Hyttetur Felles hyttetur blir arrangert i februar for alle
medlemmer av UiSI.
Mars 2021 Årsmøte Årsmøte blir arrangert i mars, hvor det blir
valgt nytt hovedstyre, nytt budsjett og
handlingsplan.
Mars 2021 Åpen dag – felles
promotering
Under åpen dag ønsker vi å vise frem UiSI til
fremtidige studenter, slik at de allerede vet
om muligheten til å drive med studentidrett.
April 2021 Bobblefotballturnering Vi ønsker å arrangere en
bobblefotballturnering med grilling og
sosialisering for både medlemmer og ikke
medlemmer.
April 2021 Gruppeledermøte og
aktiviteter med
hovedstyret og
gruppeledere
Et gruppeledermøte der alle grupper sender
minst en representant fra gruppestyrene.
Informasjonsflyt og lederutvikling.
August 2021 Fadderuken Promotering
August 2021 Aktiv campus (uken etter
fadderuken)
Vi ønsker at arrangere noen form for
konkurranse i forskjellige idretter i løpet av
2-3 dager. Dette ønsker vi å gjøre for å
promotere UiSI i begynnelsen av semesteret,
samt at få inn litt mer «ikke alkohol
fokuserte» arrangement til fadderuken.
September
2021
Felles promotering En uke der alle grupper sammen med
hovedstyret promoterer UiSI. Vi gjør dette i
stedet for hyppige stands gjennom året.
September
2021
Felles arrangement for
hovedstyret og
gruppelederne
Noe kjekt arrangement.
Oktober
2021
Gruppeledermøte og
VT-møte
Informasjonsflyt, budsjettkurs og
klubbutvikling.
Oktober/Nov
ember 2021
Kanonballturnering Kanonballturneringen var vellykket i 2018,
ikke så vellykket i 2019, men vi ønsker å
arrangere dette igjen da den ble arrangert litt
for sent i semesteret 2019.
Januar 2022 Nyttårsball Vi ønsker å arrangere et nyttårsball for
medlemmene i UiSI.
Februar 2022 Hyttetur Felles hyttetur blir arrangert i februar for alle
medlemmer av UiSi.
Back To Top
Search