skip to Main Content
Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger kontakt@uisi.no
UiSIDrakter

Innebandy

Har du spilt innebandy tidligere og/eller syntes innebandy i gymtimen var «nokså ok»? Da er UiSI innebandy noe for deg!

UiSI innebandy er et voksende lag og vi er fortsatt på utkikk etter flere nye spillere. Uavhengig av tidligere ferdighetsnivå, men en interesse og vilje for å lære idretten vil holde langt. Vi har en god blanding av folk som knapt har spilt før til folk som har spilt seriespill. Det er en sosial gjeng som også prøver å finne på ulike ting utenom treninger også. Vi pleier å delta på den årlige Stavanger Open turneringen og har satt oss som mål å sette et lag i seriespill neste par årene. Det anbefales at du har medlemskap på SiS sportssenter da alle våre treninger befinner seg der. Vanlig treningsklær og gode innesko anbefales. Vi har en del innebandykøller til utlån, men anbefales at man etter hvert vurderer et innkjøp av en innebandykølle.

 

UiSI floorball is a growing team and we are still looking for new players. Earlier experiences are not important, an interest and will to learn the sport will be sufficient. We have a good mix of people that have barely played the sport to players that have played division play. It´s a social bunch that also likes to do different things together outside the practices. We usually participate in the yearly tournament Stavanger Open and we have a goal to play in a division in a couple of years. It´s recommended that you have a membership at SiS sportssenter given all our practices will be scheduled there. Regular training clothes and good indoor shoes is recommended. We have a few floorball stick for rent, but it´s recommended that after some time consider to buy one stick for yourself.

Trening3
Trening3
Trening2
Trening1
Bowling
Trening3Trening2Trening1Bowling

Kontaktinfo | Contactinformation:
Spond (app) med treningstider og påmelding:
App with training times and registration:
group.spond.com/ZPPGX

Leder | Leader: Andreas Aspelund Ottesen
Nestleder | 2nd and 3rd in Command: Mathias Tysnes & Einar Haugland Lie
Økonomi | Financial: Sebastian Egeland
E-post: innebandy@uisi.no

Treningstider | Trainingtimes:
Sis Sportsenter 2023/24
Tirsdag | Tuesday: 16-18
Søndag | Sunday: 14-16

Check out our instagram:
uisi_innebandy

Back To Top
Search