skip to Main Content
Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger kontakt@uisi.no

Innkalling: Årsmøte 2014

Dato:                  Mandag 17. mars 2014

Tidspunkt:       kl 16:00

Sted:                   Universitetet i Stavanger, Kjølv Egeland, rom C101

 

Saksliste:

ÅM14-01 Behandle årsberetning for 2013 fra styret og gruppene.
ÅM14-02 Behandle rapporter fra midlertidig nedsatte komiteer
ÅM14-03 Behandle og godkjenne idrettslagets regnskap i revidert stand.
ÅM14-04 Vurdere handlingsplan for 2013.
ÅM14-05 Vedta handlingsplan for 2014.
ÅM14-06 Fastsette medlemskontingent skoleåret 2014/2015
ÅM14-07 Vedta idrettslagetsbudsjett for 2014.
ÅM14-08 Vedta organisasjonsplan STIL UiS
ÅM14-09 Behandle innkomne forslag (Vedtektsendringer krever 2/3 flertall)
1.      Vedtektsendring § 1.
Navneendring, fargeendring; STIL UiS til UiSi, rødt/blått til oransje/grå.
2.      Vedtektsendring § 3.
Endring av logo.
3.      Vedtektsendring § 18
Antall styremedlemmer.
4.      Vedtektsendring § 18.5.
Roller i styret.
5.      Vedtektsendring § 18.6.
Roller i styret.
6.      Vedtektsendring § 18.7.
Roller i styret.
7.      Vedtektsendring § 21.4.
Styreinstruks.
8.     Vedtektsendring § 22.
Styreinstruks.
ÅM14-10 Valg av Hovedstyret.
ÅM14-11 Valg av Rådet.
ÅM14-12 Valg av kontrollkomité.
ÅM14-13 Valg av valgkomité.
ÅM14-14 Behandle ikke oppsatte saker med årsmøtets
samtykke. (Krever 2/3 flertall)

Link til dokumenter: Dropbox

Med vennlig hilsen

Styret i STIL UiS

Back To Top
Search