skip to Main Content
Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger kontakt@uisi.no

I UiSI er vi alltid åpne for nye grupper. For å starte en ny gruppe er det flere ting som kreves.

Styret må først godkjenne gruppen som prøvegruppe.
For å få til dette må man sende inn en forespørsel om å starte gruppen til ett styremøte. Denne forespørselen bør inneholde en beskrivelse av gruppen, interesse for idretten osv. Vi ønsker også at du lager en handlingsplan og et budsjett får inneværende år, eventuelt neste år dersom gruppa ikke søker om midler før kommende år. Dette kan sendes til hovedstyre på kontakt@uisi.no

Etter at gruppen er godkjent som prøvegruppe.
Dersom styret godtar søknaden om oppstart av gruppen kan du søke om oppstartmidler hos Norges Studentidrettsforbund etter at man har fått godkjent gruppa av hovedstyret.
Norges studentidrettsforbund har en rekke støtteordninger som er relevante for oss som idrettslag, er dette interessant ta kontakt med nestleder.

For spørsmål, send oss gjerne en mail her

Back To Top
Search