skip to Main Content
Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger leder@uisi.no

Her er lenken til dokumenter 

Her er lenken til oppstartsmidler

Her er lenken til utviklingsmidler

I UiSI er vi alltid åpne for nye grupper. For å starte en ny gruppe er det flere ting som kreves.

Hvordan?

Styret må godkjenne gruppen som prøvegruppe.
For å få til dette må man sende inn en forespørsel om å starte gruppen til ett styremøte. Denne forespørselen bør inneholde en beskrivelse av gruppen, interesse for idretten osv. Vi ønsker også at du lager en handlingsplan og et budsjett får inneværende år, eventuelt neste år dersom gruppa ikke søker om midler før kommende år.

Eksempel

Eksempel på slike dokumenter finner du under Info  -> Dokumenter -> Skjemaer i toppmenyen. Alt dette kan sendes inn til styret i skjemaet under. Deretter vil du få mulighet til å delta på styremøte og legge frem saken på styremøte. Dersom du søker om midler vil styret vurdere dette som en ekstra sak på styremøte.

Prosess

Dersom styret godtar søknaden om oppstart av gruppen kan du søke om oppstartmidler hos Norges Studentidrettsforbund etter at man har fått godkjent gruppa av hovedstyret. Lenken til søknad hos NSI finner du nedenfor. Her kan man søke om rundt 8000,- kr.

http://www.studentidrett.no/kompetanse-og-klubbutvikling/klubbutvikling/oppstarts-og-utviklingsmidler

Treningstid

Treningstid er den største utfordringen, fordi vi ikke har kapasitet på SIS Sportssenter. Derfor tildeler vi ikke tid til nye grupper der dessverre. Man kan benytte seg av gress/grusbanen på campus. Man kan også få benytte SIS hallen på dagtid, dersom man er interessert i det. Dette krever at vi inngår avtale med UIS, men det er mulig. Det er også mulig å få trene i gymsalen på Hagbart Line huset, men disse salene er stengt i eksamensperioden.

For spørsmål, send oss gjerne en mail, se Om UiSI -> Hovedstyret.

Norges studentidrettsforbund har en rekke støtteordninger som er relevante for oss som idrettslag. Dersom gruppene er interessert i å ha slike kurs håper styret at man spør andre grupper om de har interesse av å delta på disse, dersom det er relevant. Sekretær og nestleder i hovedstyret er kontaktpersoner i så tilfelle. 

 Her kan ting vi kan søke om støtte til:

  • Førstehjelpskurs
  • Trenerkurs
  • Dommerkurs
  • Lederkurs
  • Styrekurs
  • Mye mer

Vi kan også søke til andre formål. Hvis det er spørsmål knyttet til støtteordningene, ta kontakt med noen i hovedstyret, eller NSI. Trykk på bildet under for å komme til siden med støtteordninger.

Maler

Årsbeterning og handlingsplan tom
Årsberetning og handlingsplan EKSEMPEL – utfylt
Budsjettmal

Back To Top
Search