skip to Main Content
Universitetet i Stavanger Kjell Arholms gate 41, 4036 Stavanger kontakt@uisi.no

Ny kontigent

Det ble på årsmøtet for idrettslaget vedtatt å øke kontigenten for meldemmer som ikke kan vise gyldig studentbevis, altså såkalte «ikke-studenter».

Ny kontigent som gjelder fra 17. mars 2014:

Student helår: kr 300
Student vår: kr 200
Student høst: kr 200
Ikke student helår: kr 800
Ikke student vår: kr 500
Ikke student høst: kr 500
Hilsen
Styret
UiSI – Universitetet i Stavangers Idrettslag
Back To Top
Search